Project Description

Branding.

Branding handler om å ta en tydelig posisjon. Å skape et sterkt omdømme. Å tenke helhet og være unik.

Det handler om å skape tydelige merkevarer som skiller seg ut i mengden. Om å skape merkevarer som har en relevans og står for noe. Om å skape merkevarer som lever over tid og gir en merverdi – både for bedriften og kundene.

Visual A

Visual B

Conceptual Design Samples

Skills Needed

Det handler om å skape tydelige merkevarer som skiller seg ut i mengden. Om å skape merkevarer som har en relevans og står for noe. Om å skape merkevarer som lever over tid og gir en merverdi – både for bedriften og kundene.

Strategiske rådgiving 98%
Designing 92%
Art director 96%
Multimedia 98%

Planleggnings fasen

MOBILISERING:
Informer de ansatte om merkevarestrategiprosessen som skal i gang. Dette gir sterkere eierskap og forståelse internt.

Innblikk

Bli kjent med nå-situasjonen. Hva vet du om dine kunder, hvilke drivere er viktigst, hvilke trender råder og hvilken faktisk posisjon har din bedrift? Hvilke sannsynlige strategier har konkurrentene dine for fremtiden?

MERKEVARESTRATEGI

Gjennom workshops med en tverrfaglig prosjektgruppe utvikles merkevareplattform og tilhørende styringsplattformer for kommunikasjon, design, atferd og innovasjon.

GJENNOMFØRING

Hvordan omsette strategien til virkelighet? En konkret handlingsplan med definerte endringsprosjekter og fremdriftsplan settes opp slik at vedtatt strategi er grunnlaget i all prosjektutvikling og prioritering.

Learn More

Strong Brands

En gjennomarbeidet stategi og tydelig posisjon er bærebjelken i alt vi gjør. Vi tenker helhet og sikrer at alle virkemidler bygger på hverandre. Vi er opptatt av å utvikle gode kommunikasjonskonsepter som vi er opptatt av å utvikle gode kommunikasjonskonsepter som øker konkurransekraften og styrker omdømmet til våre kunder.

Excellent Results

Kulturen vår preges av tverrfaglig teamarbeid, engasjement og faglig utvikling, prestasjon og kvalitet. Det aller viktigste for oss er å skape effekt og verdiøking for våre kunder.